Make your own free website on Tripod.com

2000年10月
首頁 向上

 

 

孟庭葦(Meng_Ting_Wei)_愛到史豔文專輯(臺語)

 

王菲(Wang_Fei)_寓言專輯

 

莫文蔚(Mo_Wen_Wei)_十二樓的莫文蔚專輯

 

范文芳(Fan_Wen_Fang)_沒有問題專輯

 

辛曉琪(Xin_Xiao_Qi)_談情看愛專輯